قوانین و مقررات

1- فقط سفارش‌های دارای کد پیگیری و تأیید شده توسط واحد سفارش، تحویل داده می شوند. 

2- نام چاپ شده روی فاکتور، نامی است که کاربر در زمان عضویت به سایت ارائه داده است. بنابراین سایت اشهدی در خصوص مغایرت نام با هویت واقعی خریدار، مسئولیتی ندارد.

3- صدور فاکتور بلافاصله و با انجام اولین خرید صورت گرفته و فاکتور نهایی درهنگام تحویل سفارش به خریدار ارائه می‌گردد.

4- خریدار موظف است در بازه زمانی مشخص شده ، در آدرس ثبت شده در سفارش حضور داشته باشد. 

5- خریدار موظف است تنها در صورت عدم نقص در محصول ارسالی ، محصول را دریافت نماید و در صورت وجود مشکل سریعاً به واحد پشتیبانی فروش اطلاع دهد. در غیر اینصورت قنادی اشهدی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. 

6- مشکلاتی ناشی از سامانه های پرداخت بر عهده سایت اشهدی نخواهد بود. 

7- هزینه حمل بر عهده خریدار می‌باشد.

بازخوردها